Kosten

Van Damme Incasso & Advies berekent geen lidmaatschaps- of abonnementskosten. U hoeft dus vooraf niets te betalen, u kunt uw vordering(en) kosteloos indienen.

Omdat in verreweg de meeste gevallen de wettelijke (handels)rente en incassokosten worden verhaald op de debiteur, brengt inschakeling van Van Damme Incasso & Advies voor u als opdrachtgever geen kosten met zich mee.

 

Invordering minnelijk niet mogelijk?

Slechts in een enkel geval is (gehele) invordering minnelijk niet mogelijk. Mocht er niets zijn betaald, dan zullen u ook geen kosten worden doorbelast. Indien op dat moment wel al een deel van de vordering is voldaan, dan zal hierover provisie aan u worden berekend. In tegenstelling tot veel collega's berekenen wij slechts 15% provisie over het ontvangen bedrag, dus zonder minimumbedrag, en met een maximum aan kosten zoals deze in de Wet Incassokosten (WIK) is vastgelegd.

 

Procedure starten

In het enkele geval dat we uw vordering minnelijk niet hebben kunnen incasseren, bestaat de mogelijkheid om na overleg een gerechtelijke procedure te starten. Bij deze door ons te voeren gerechtelijke procedure dient u wel rekening te houden met een kostenrisico. Dit risico bestaat uit deurwaarderskosten, griffierechten en eventuele verschotten. De deurwaarderskosten hebben wij voor onze opdrachtgevers zeer gunstig weten te maximaliseren. Uiteraard zullen wij te allen tijde de (proces)kosten en uw rente op de debiteur trachten te verhalen en in de meeste dossiers slagen wij daar ook in.

 

In verreweg de meeste gevallen zullen wij uw vordering echter reeds in de minnelijke fase volledig incasseren.

Alle u toekomende gelden worden dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen, geheel aan u overgemaakt.